Filozofia działania

Filozofię działania koła S&L najlepiej opisuje:

  • OTWARTOŚĆ na nowych ludzi, nowe pomysł i przedsięwzięcia!
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w działaniu!
  • INICJATYWA wszystkich członków!
  • KREATYWNOŚĆ rozwiązań!
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ wszystkich razem i każdego z osobna!
  • SZCZEROŚĆ względem siebie nawzajem!
  • ROZWÓJ OSOBISTY każdego z nas!
  • ODWAGA w podejmowaniu nowych inicjatyw!
  • WSPÓŁPRACA przy realizacji wszystkich zadań i przedsięwzięć!
  • DETERMINACJA w dążeniu do celu!