Nasi koledzy i koleżanki często pytają się nas o korzyści, jakie daje nam członkostwo w S&L. Jest ich bardzo dużo…

Zacznijmy od tego, że S&L nie jest typowym uczelnianym kołem naukowym. W swoim działaniu koło wykracza daleko poza mury uczelni. To otwiera przed nami nieograniczone możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych doświadczeń. Dodatkowo, działając w kole zyskujemy możliwość realizacji oryginalnych projektów edukacyjnych, bezpłatnego uczestniczenia w interesujących i wartościowych szkoleniach oraz niepowtarzalną okazję do rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań. Ale to nie wszystko…

Będąc w kole mamy bardzo dużo okazji do nawiązywania nowych kontaktów ze światem biznesu i poznawania interesujących ludzi.

Przy tym wszystkim wpis do suplementu, który uzyskujemy po ukończeniu studiów, a który z pewnością przykuje uwagę naszych potencjalnych pracodawców lub otworzy przed nami drzwi do kariery naukowej zdaje się być drobnostką!